Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek - Brochure Transgender, Geloof en Kerk
De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek

Brochure Transgender, Geloof en Kerk

Eerste brochure Transgender, geloof en kerk

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor transgenders: mensen die zich niet kunnen verenigen met het geslacht waarin ze geboren zijn. Voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen was hierover weinig informatie voor handen. De brochure ‘Transgender, geloof en kerk’ is een eerste aanzet tot het wegnemen van dit gebrek aan kennis.
Protestantse Theologische Universiteit

De brochure is een uitgave van de Protestantse Theologische Universiteit. Prof.dr. Heleen Zorgdrager maakt deel uit van de onderzoeksgroep ‘Transgenders’, die al langere tijd bezig is met vragen rond ‘genderidentiteit, kerk en geloof’.


Professor Zorgdrager: “Ik vind het belangrijk dat er binnen kerken toegankelijke informatie is om de vreemdheid en het onbegrip rond transgender-zijn weg te nemen. Allereerst als steun in de rug voor de mensen zelf, maar ook omdat ze de gemeenschap zoveel te bieden hebben. De kerk doet zichzelf tekort als ze al dat licht onder de korenmaat laat.”


De brochure is vooral bedoeld als informatiebron voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen. Begrippen worden uitgelegd en er wordt een indruk gegeven van wat men meemaakt bij de ontdekking van genderdysforie. Inzicht in dit proces kan kerken helpen transgenders op een juiste manier te bejegenen en op te vangen. Transgenders zijn gebaat bij meer zichtbaarheid. Hier draagt de brochure eveneens aan bij.


U kunt de brochure via deze link https://www.transvisie.nl/kerk/ downloaden. U bent vrij om hem te verspreiden, in print te vermenigvuldigen  of op eigen website van uw kerk of organisatie te plaatsen. Meer informatie https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/transgender-in-de-kerk


Bron: LKP – Foto brochure: Heleen Zorgdrager – Foto Heleen Zorgdrager: PThU]22:34 - 23/8/2015


Last Page Next Page
Description:
The workgroup transgender, religion, philosophy of life and ethics is a network for religious, spiritual transgenders. The goal of the workgroup transgender, religion, philosophy of life and ethics is to build a bridge between religious transgenders, transsexuals of all faith and the different religions around the world.

Recent Entries:
- De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek
- Brochure Transgender, Geloof en Kerk
- Nieuws en Informatie
- Uitleg Transgender, Genderdiversiteit - Do and Don'ts
- Onderzoek Transgenders en Religie
- The workgroup transgender, religion, philosophy of life and ethics
- TransAction - A Transgender Curriculum For Churches and Religious Institutions
- The LGBT Religious Archives Network (LGBT-RAN)
- Call Me Malcolm - Film - Pastoral Interview
- Transseksualiteit en Islam
- Transseksualiteit en Klassieke Oudheid?


Links:
* LinkedIn
* Facebook
* Wordpress
* Youtube
* Blogspot
* Twitter
* Een steun in de rug - Onderzoek Transgender en Religie
* Transgender Religion Global Network - Transgender Friendly Religious Alliance
* International Network for Transgenders with a Jewish Background
* International Transgender Buddhist Sangha
* Transgender Networks
* The LGBT Religious Archives Network
* Religious and Spiritual Transgenders
* Transgender Organisaties
* Transgender Woordenlijst
* LGBT (Lesbo, Gay, Bi, Transgender) Religieuze Organisaties en Netwerken
* Facebook Transgender en Religie Groepen
* Voorlichtingsfolder Transgender Discriminatie
* TransAmsterdam
* Transgender and Religion
* Film - Call Me Malcolm
*Brochure ‘Transgender, Kerk en Geloof
*Transgender en Geloof