Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek - The workgroup transgender, religion, philosophy of life and ethics
De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek - The workgroup transgender, religion, philosophy of life and ethics

De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek
De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwig en ethiek
De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwig en ethiek is een netwerk voor religieuze transgenders en geeft informatie over transgender en religie.

De werkgroep is een vrijwilligers organisatie, krijgt geen subsidie, is afhankelijk van donatie, giften en diensten die we aanbieden.

De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek heeft als doel een brug te slaan tussen religieuze en levensbeschouwelijke transgenders, transseksuelen en religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en organisaties.

Stappenplan
De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek wil zijn plannen realiseren door middel van.

1. Onderzoek o.a. naar de religieuze, levensbeschouwelijke beleving van transgenders, transseksuelen 
2. Samenstellen van een transgender vriendelijke religieuze en levensbeschouwelijke kaart. 
3. Adviseren en ondersteunen van transgender vriendelijke religieuze en levensbeschouwelijke zorg 
4. Voorlichting 
5. Dialoog
6. Rondetafel gesprekken, lezingen en workshops

Toelichting 6 stappenplan 

1. Onderzoek
De werkgroep heeft als doel het ondersteunen en adviseren van onderzoek door religieuze en levensbeschouwelijke organisaties naar de religieuze en levensbeschouwelijke beleving van transgenders, transseksuelen en de positie van transgenders, transseksuelen binnen de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in Nederland.

De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar transgenders en religie. Op onze website kunt u ons onderzoek lezen.

2. Religieuze en levensbeschouwelijk kaart samenstellen

De werkgroep heeft als doel transgender vriendelijke religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in kaart brengen. Met behulp van deze religieuze en levensbeschouwelijk kaart wil de werkgroep mensen verwijzen naar de juiste organisatie of contactpersoon. 

3. Adviseren en ondersteunen van religieuze, pastorale en spirituele zorg.
De werkgroep heeft als doel contacten te leggen en onderhouden met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties die transgender vriendelijke religeuze, pastorale en spirituele zorg kunnen bieden. 

4. Voorlichting.

De werkgroep heeft als doel voorlichting te geven aan religieuze en levensbeschouwelijke organisaties om de positie van transgender, transseksuelen binnen religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, stromingen te verbeteren. 

5. Dialoog
De werkgroep heeft als doel een dialoog opgang brengen tussen religieze, levensbeschouwelijke transgenders, transseksuelen en religieuze, levensbeschouwelijke organisaties, stromingen. 

6. Rondetafel gesprekken, lezingen, voorlichting, forums en workshops.

De werkgroep treed naar buiten door middel van rondetafel gesprekken, lezingen, forums, workshops en voorlichtings bijeenkomsten.

Voorlichting
Aan de voorlichtingen zijn kosten verbonden. De prijs is afhankelijk van de type bijeenkomst, duur van de bijeenkomst, voorbereiding, inhoud, groepsgrootte, de doelgroep.

De kosten van voorlichting zijn tussen de 25 en 100 euro exclusief reiskosten. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.


Voor informatie en advies:

wrkgr.transenreligie@versatel.nl
21:34 - 29/5/2013


Last Page Next Page

Description

The workgroup transgender, religion, philosophy of life and ethics is a network for religious, spiritual transgenders. The goal of the workgroup transgender, religion, philosophy of life and ethics is to build a bridge between religious transgenders, transsexuals of all faith and the different religions around the world.
Recent Entries


- De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek

- Nieuws en Informatie

- Uitleg Transgender, Genderdiversiteit - Do and Don'ts

- Samenstellen verwijslijst religieuze hulpverleners, leiders en geloofsgemeenschappen voor transgenders

- Onderzoek Transgenders en Religie

- The workgroup transgender, religion, philosophy of life and ethics

- TransAction - A Transgender Curriculum For Churches and Religious Institutions

- The LGBT Religious Archives Network (LGBT-RAN)

- Call Me Malcolm - Film - Pastoral Interview

- Transseksualiteit en Islam

- Transseksualiteit en Klassieke Oudheid?Links


* LinkedIn
* Facebook
* Wordpress
* Youtube
* Blogspot
* Twitter
* Transgender and Religion
* Een steun in de rug - Onderzoek Transgender en Religie
* Transgender Religion Global Network - Transgender Friendly Religious Alliance
* International Network for Transgenders with a Jewish Background
* International Transgender Buddhist Sangha
* Transgender Networks
* The LGBT Religious Archives Network
* Religious and Spiritual Transgenders
* Transgender Organisaties
* Transgender Woordenlijst
* LGBT (Lesbo, Gay, Bi, Transgender) Religieuze Organisaties en Netwerken
* Transgenders en de kerk, een debat met religieuze transgenders
* Theologie-studenten in gesprek met transgenders
* Facebook Transgender en Religie Groepen
* Voorlichtingsfolder Transgender Discriminatie
* Wikipedia Transseksualiteit
* LGBTQ Netwerk en Cafe in Amsterdam
* TransAmsterdam